Öğrenci Girişi Bursluluk Sınavı
Bursluluk Sınavı
Head English – Yabancı Dil Okulları - Gaziantep

SERTİFİKA SINAVLARIMIZ

Kurumumuzda verilen eğitim sonrasında, öğrencilerimizin seviyesini belirlemek ve birçok alanda kullanabilecekleri geçerli bir dil sertifikası vermek maksadıyla Yunus Emre Enstitüsü ile işbirliği yapılmaktadır. Yunus Emre Enstitüsü sınavları Türkiye’de Tüm üniversiteler, YÖK , ÖSYM ve ilgili kurumlar tarafından tanınmakta, Üniversitelerin yabancı uyruklu öğrencilerden istediği Türkçe dil yeterliliğini karşılamaktadır.

Yunus Emre Enstitüsü

 Yunus Emre Vakfı; Türkiye’yi, Türk dilini, tarihini, kültürünü ve sanatını tanıtmak; bununla ilgili bilgi ve belgeleri dünyanın istifadesine sunmak; Türk dili, kültürü ve sanatı alanlarında eğitim almak isteyenlere yurt dışında hizmet vermek; Türkiye’nin diğer ülkeler ile kültürel alışverişini arttırıp dostluğunu geliştirmek amacıyla 05.05.2007 tarihli ve 5653 sayılı kanunla kurulmuş bir kamu vakfıdır.

Yunus Emre Enstitüsü ise Vakfa bağlı bir kuruluş olarak bu Kanunun amaçlarını gerçekleştirmek üzere yurt dışında kurduğu merkezlerde yabancılara Türkçe öğretimi çalışmalarının yanı sıra ülkemizin tanıtımı amacıyla kültür ve sanat faaliyetleri yürütmekte, ayrıca bilimsel çalışmalara destek vermektedir.

Yunus Emre Enstitüsü Sınav Merkezi Birimi

Yunus Emre Enstitüsü Sınav Merkezi Birimi, başta kültür merkezlerinde düzenlenen sertifika ve seviye tespit sınavları olmak üzere, Yabancılara Türkçe öğretimi alanında gerçekleştirilen bütün sınavların hazırlanması ve uygulanmasından sorumludur. Türkçe seviyesinin uluslararası standartlarda ölçümünü sağlayan kâğıt ve web tabanlı Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) alanında uzman kurum ve akademisyenlerle iş birliği içerisinde Sınav Merkezi tarafından hazırlanmakta, yurtiçi ve yurt dışında uygulanmaktadır.

Birim, yurt dışındaki öğrencilere yönelik Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) gibi uygulamaların gerçekleştirilmesine yardımcı olmaktadır. Sınav Merkezi ayrıca, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında çalışan akademisyenlere, kültür merkezlerinde ve TÖMER’lerde çalışan Türkçe okutmanlarına, Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) soru bankasına katkı sağlayan soru yazarlarına yönelik hizmet içi eğitim seminerleri ve çalıştaylar düzenlemektedir.

 

HEAD ENGLISH 

OPENS DOORS TO THE WORLD…