Öğrenci Girişi Bursluluk Sınavı
Bursluluk Sınavı
Head English – Yabancı Dil Okulları - Gaziantep

Hukuk İngilizcesi 

hukuk

 

Hızla küreselleşen Uluslararası anlamda hukukun iş hayatının pek çok yönünü etkiliyor olması bu alanda çalışan avukatlar, hâkimler vb. profesyonellerin Genel İngilizceye ihtiyaç duymalarının yanı sıra İngilizce hukuk terminolojisine daha iyi hakim olmaları gerekliliğini ortaya koymaktadır. Hukuk İngilizcesi eğitimleri tek modülde toplam 90 saat olarak sunulmaktadır.

Head English Hukuk İngilizcesi dil kursu bireylere Hukuk ile ilgili terim, kavram ve temel iletişim becerilerini kazandırarak, hukuk alanında etkili bir iletişim kurmalarını sağlama, resmi yazışmalar yapabilme, örnek kontratlar hazırlama, hukuki yazışmaları ve dökümanları hazırlayabilme, a gibi çalışmaları içermektedir.

Hukuk ingilizcesi dil kursuna katılmak isteyen öğrencilerin en az INTERMEDIATE seviyeyi başarı ile tamamlamış olmaları önerilmektedir. Seviyesi yetersiz olan öğrencilerin Genel İngilizce kurslarına katılarak eksiklerini tamamlaması gerekmektedir.

Hukuk ingilizcesi dil kursu 60 ders saatinden oluşmakta ve 2,5 ay sürmektedir. Kurs süresince eğitim materyali olarak Cambridge yayınlarının International Legal English isimli kitabı kullanılmaktadır.