Öğrenci Girişi Bursluluk Sınavı
Bursluluk Sınavı
Head English – Yabancı Dil Okulları - Gaziantep

Genel İş İngilizcesi 

Genel İş İngilizcesi Eğitim programımız, iş dünyasında çeşitli alanlarda faaliyet gösteren kurum ve kuruluş çalışanlarının, farklı ülkelerdeki meslektaşlarıyla daha etkili iletişim kurabilmelerini ve faaliyetlerini uluslar arası düzeye taşıyabilmelerini sağlayacak düzeyde İngilizce öğretimini kapsamaktadır.
Program dâhilinde, katılımcıların iş dünyasında ihtiyaç duyacakları iletişimsel beceriler dikkate alınmakta ve derslerde sıklıkla yer verilen sınıf içi canlandırmalarla öğrencilerimizin modern iş hayatında sürekli olarak karşılaştıkları durumlara ilişkin hazırlıklı olmaları hedeflenmektedir.
Genel İş İngilizcesi Eğitim programımız, iş dünyasında faaliyet gösteren bireylerin iş hayatında gereksinimleri göz önünde bulundurularak hazırlanmış olup, İş toplantıları, yemekleri ve seyahatleri (Business meetings, working lunch or dinner, business trips), Telefonda etkili konuşma, etkili ve ikna edici iş mektupları ve elektronik postalar yazabilme (Effective communication on the phone, Writing persuasive business letters and e-mails), CV ve üst yazı hazırlama (Preparing a CV and a coverletter), Konferans, Mülakat ve Sunumlar yapabilme (Conducting Seminars, Interviewing, Making Presentations), Mesleki terimler (Business Jargon) gibi konular üzerinde hassasiyetle durulmaktadır.

Genel İş İngilizcesi dil kursu 96 ders saatinden oluşmakta ve 4 ay sürmektedir. Kurs süresince eğitim materyali olarak Oxford Universty Press’in “Business Result” serisi kullanılmaktadır.